HVEM VI ER

Dette er GRUNNLOVENS FOLKESTYRE .

- Vi i Grunnlovens FolkeStyre ser at politiske klimaet i Norge blåser feil vei .
- Vi ønsker at det norske folk skal få bestemme selv , ved å innføre 
- Folkestyre , slik at bestemmelser skjer ved folkeavstemning.
- Vi ser at innvandringen i Norge er stor , og at Islam er på full fart inni 
   landet vårt , noe vi vil arbeide for å forhindre .
- Vi vil ut av EØS og Schengen . Grensen skal kontrolleres nøye.
- Vi vil styrke Forsvar , Politi og Tolletat .
- Vi vil at alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende medisinsk 
   behandling , uten hensyn til pris .
- Tennene er en del av kroppen , og all tannbehandling skal inn under 
   Helfo. All kostnad etter at toppbeløpet er nådd , skal være gratis.

- Vi vil arbeide for at avkortingen av pensjonen skal fjernes.
- Vi vil at alderspensjonen skal forhøyes til 4G og ikke 2G som i dag.
- Vi mener at Bensin og Dieselprisene er for høye , og bør ikke overskride
   7 kr literen.
- Vi vil fjerne NRK-lisensen .


 

Vår Visjon .

 Visjonen og målet med Grunnlovens FolkeStyre er : 
- Å redde og gjenoppbygge Norge for våre etterkommere .
- Det Norge som våre forfedre har slitt for å bygge opp.
- Vi vil gjøre Norge til et trygt land å bo i .
- Vi vil gjøre Norge til et land det er godt å bli gammel i.

- Dette vil vi gjøre ved å arbeide for å forhindre Islams fremgang i Norge.
- Ved å forby Islam og stenge Moskeer.

- For at vi ikke skal havne blandt micropartiene , vil vi inngå en avtale om et 
  LISTESAMARBEID med de fleste andre små partiene ved valget 2021.
- Dette blir en TVERRPOLITISK  FELLESLISTE.
- Det betyr at ALLE STEMMER TELLER , din også.

Vi trenger medlemmer , ildsjeler , som brenner for Norge .


  Har du et spørsmål eller ønsker kontakt med oss , svarer vi deg med 
  glede så fort vi kan . VELKOMMEN TIL GRUNNLOVENS FOLKESTYRE.


VÅRT TEAM

Møt  oss i NORGES FREMTID .

Anne Karin B Rønnestad 

Leder 
Norges Fremtid.

 

Tone Brækken  

1 Nestleder 
Norges Fremtid 
og leder for 
region midt Norge.


 

Petter Sundby 

2 Nestleder 
Norges Fremtid
og leder for 
region sør Norge.

Rolf Herikstad 

Leder 
Norges Fremtid 
Ungdom. 


Marit R . Armijo
1 vara medlem. 


Even L Borgund 
IKT ansvarlig.HVA NÅ?

Bli medlem