Dagens politikk !
 

De årene jeg har studert norsk politikk har medført en del innsyn i hva som foregår på den politiske arena . Og nå må borgerne våkne -spesielt de som har latt seg manipulere av de mest aktive , politiske folkeforførere - og blitt forført inn i galskapen .
Dagens stortingsrepresentanter utgjør en sosial og politisk overklasse. Politikk er...

En svært viktig sak for Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) , er å forbedre levevilkårene for våre eldre , uføre og enslige forsørgere .
Vi vil arbeide for å bedre alderdommen for pensjonister , de syke og pleietrengende .
Vi får stadig høre om dårlig mat og pleie på våre eldre og sykehjem , de eldre blir ikke tatt godt nok vare på . ...

Det er dyrt å gå til tannlegen etter fylt 18 år . Da må du betale hele regningen selv.
Mange har derfor ikke økonomi til å gå til tannlegen og lar tennene forfalle.
Dette er ikke spesielt lurt for infeksjoner i tenner og munnhule kan være tegn på livstruende sykdommer .
Munnen avslører sykdom .
...