Lederens Side.

 

Innbyggerne i Norge skal og må ha den ultimate lovgivende makt !

Et storting skal kun ha ett oppdrag . Å være innbyggernes redskap for innbyggernes flertallsvilje .

§ 1.

Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og uavhendelig rike .
Norges stortingsform er innskrenket og arvelig monarkisk .

Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens § 93 slik Grunnloven fastsetter .
Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU - uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.
Siden 1992 har Norge inngått en...

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge .


§1 . Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og uavhendelig rike.
§2 . Verdigrunnlaget skal være de kristne og humanistiske verdier , som
trygger demokrati , rettsvesen og menneskerettigheter .
Regjeringsformen er avgrenset og arvelig monarkisk .

På stortinget sitter det...

Jeg har vært politisk interessert så lenge jeg kan huske , og jeg har gjort min samfunnsplikt , og gått til stemmeurnene ved hvert valg , siden jeg var 18 år og myndig .
Jeg stemte alltid på det partiet jeg var mest enig i , og blitt like skuffet hver gang "mitt" parti ikke holdt til forventningene...

Det er ikke så rart at nesten ingen har hørt om Bilderberg -organisasjonen.
Møtene har blitt holdt bak lukkede dører og forsøkt hemmeligholdt .

Det første topphemmelige møtet blant den vestlige verdens maktmenn ble holdt på Hotel de Bilderberg i Holland i 1954 .
Siden har organisasjonen gått under navnet Bilderberg.

Siv Jensen spiser Kirsebær med de store , hva vil det koste oss når hun blir regjeringssjef ? Får David Rockefeller kjøpe drikkevannet vårt ? Eventuelt via et selskap til en av de andre Bilderbergerne først ? Eller at drikkevannet blir gjort om til et aksjeselskap , slik at det er klargjort for overtagelse ?
Her kommer spørsmålet...