UT AV EØS og SCHENGEN .

11.04.2018

Gjennom EØS - avtalen og Schengen - samarbeidet , har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk , lover og regler som kommer fra Brussel , innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er lang . Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 , og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg . 
Sveits som sa nei til EØS - avtalen , er landet med 5. største eksport til EU . 
Men dette er et faktum som ikke skaper noen stor debatt i Norge . Debatten er bundet av den politiske beslutningen i Ap , H , KrF og Fremskrittspartiet om at alternativer ikke skal utredes. 
Det er tydelig at det ikke er det norske folk som bestemmer i eget hus.

Hvor går grensen for når nok er nok ?
Hva er EU/EØS tilhengerne så redde for , siden de så kritikkløst overfører sitt land til EU ? 
Er det et argument for at Norge skal nedlegges og EU overta alt , fordi vi ikke kan finne andre handelspartnere om nødvendig ? 
Eller er en mindre verden den beste muligheten vi noensinne vil få til å handle med hele verden ?

Alle , inkludert de 70% av Norges befolkning , som er motstandere av at Norge skal være med i EU , ønsker internasjonal handel .
Forskjellen er bare at der EU/EØS tilhengerne åpenbart tror at handel forutsetter avvikling av Norge som selvstendig nasjon , tror skeptikere på handel mellom frie og selvstendige nasjoner.
Alle har noe å tilby hverandre , og gass er et meget godt eksempel .
Tror virkelig noen at Europas land ikke ville kjøpe Norsk naturgass , om Norge stod utenfor EU ?