Stortinget undergraver den norske Grunnloven.

22.11.2018

Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens § 93 slik Grunnloven fastsetter .
Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU - uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.
Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU og EØS - organer uten å følge Grunnlovens § 93.