NRK-LISENSEN SKAL FJERNES.

29.03.2019

Det har i de siste to årene kommet lovnader fra Regjeringen om å fjerne NRK-lisensen . Nå har regjeringen , i stedet for å fjerne den , lagt den inn på skatteseddelen vår . Nå skal denne avgiften betales med en skatte-skjerpelse. 
Med den nye finansieringsmodellen , vil det bli  en dyrere lisens for de fleste . Denne nye NRK-skatten skal regnes utfra personinntekten og skal betales av alle over 17 år , med skattbar inntekt 

Inntekt mellom 150 000- 200 000 kroner vil den bli på 800 kroner (pr. person med skattbar inntekt i husholdningen).
Inntekt mellom 200 000- 250 000 kroner vil den bli på 1400 kroner (pr person med skattbar inntekt i husholdningen) .
Inntekt mellom 250 000- 350 000 kroner vil den bli på 1600 kroner (pr person med skattbar inntekt i husholdningen)
Inntekt over 350 000 kroner vil den bli på 1700 kroner (pr person med skattbar inntekt i husholdningen.

Eksempel : Gjennomsnittlig alderspensjon var i 2018 omtrent 237 000 kroner ifølge tall fra SSB .
Dermed vil et gjennomsnittlig pensjonert ektepar ende opp med å betale 2800 kroner .
Et studentkollektiv på fem personer , uten TV, og som derfor ikke betalte lisens tidligere , men som tjener innenfor inntektsgrensen for å få lån fra Lånekassen for utdanning - 182 575 kroner i 2019 , må betale 4000 kr i NRK-skatt . 

Nå må alle betale NRK-skatt , om man har TV eller ikke . 
Dette er ikke holdbart . NRK-lisensen ble lovet fjernet av Fremskrittspartiet , ikke legges inn som egen skatt på skatteseddelen vår .
Vi har mer enn nok skatter og avgifter , vi har ikke behov for flere .
Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) mener at NRK-lisensen - nå NRK-skatt- skal fjernes i sin helhet .