NORGE SELGES BIT FOR BIT

11.04.2018

Europa skriker etter norsk gass , mens regjeringen gir bort Norge.
Det blir til ettertanke når regjeringens folk og andre EU- tilhengere bruker faren for å miste handelen med Europa som argument for å overføre stadig mer av vår nasjonale suverenitet til EU-byrokratiet i Brussel .
Dette til tross for at summen av all suverenitet som overføres får Regjeringen og dermed Stortinget til å fremstå mer og mer som EU - byrokratiets Norske underavdeling , med ansvar for å administrere Brussels vedtak i Norge.