NEI TIL BOMPENGERINGER.

26.09.2018

Norges Fremtid sier nei til bompengeringer rundt de større byene i Norge . Dette er en unødvendig utgift som ikke burde tillegges trafikantene i tillegg til veiavgiften som vi er pålagt å betale . 
Alle kjøretøy i Norge er pålagt en veiavgift . Denne avgiften er øremerket veiprosjekter som veibygging og vedlikehold . 
Hvorfor skal vi da også måtte betale en ekstra sum i tillegg for å kjøre på disse veiene ?