KRISTENDOM

10.04.2018

Vi vil ha Kristendomsfaget tilbake i skolen i sin opprinnelige form.
Vi vil ikke at Islam skal blandes med kristendomsfaget i skolen .