INNVANDRING.

11.04.2018

Vi mener flyktninger i utgangspunktet bør få hjelp nær hjemlandet .
En sak vi i Norges Fremtid er opptatt av , er at Norge bør ut av Schengen - samarbeidet og opprette passkontroll ved grensene . Norges deltagelse i Schengen - samarbeidet gjør at Norge ikke har mulighet til å stoppe illegal innvandring .