EKTE DEMOKRATI

11.04.2018

Et ekte demokrati : Der folket besitter den absolutte høyeste makt , det er kun mulig i et Direktedemokrati .
Representativ demokrati , eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger , der velgerne skal ha siste ord.
Direkte demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.
Ordet demokrati betyr folkestyre. 
Den store bruken av initiativrett viser at det norske folk er klar for direkte demokrati . Folk må få avgjøre viktige saker , ikke bare stemme hvert fjerde år . Det er fornuftig å la folket bestemme .
Folkeinitiativ med juridisk bindende folkeavstemning , med Norges Grunnlov som vårt felles fundament .
Folkeflertallet må ha den lovgivende makt  - ubeskåret . 
Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) vil arbeide for å innføre Direktedemokrati i Norge etter mønster fra Sveits.