Direktedemokrati . Direkte folkestyre .

22.11.2018

Innbyggerne i Norge skal og må ha den ultimate lovgivende makt !

Et storting skal kun ha ett oppdrag . Å være innbyggernes redskap for innbyggernes flertallsvilje .

                                              § 1.

Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og uavhendelig rike .
Norges stortingsform er innskrenket og arvelig monarkisk .


                                              § 2. 

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv .
Denne grunnlov skal sikre demokratiet / folkestyret , rettsstaten og menneskerettighetene .


                                             §49. 

Folket utøver den lovgivende makt ved stortingets folkerepresentanter vba. velgerintiativ og juridisk bindende folkeavstemninger .
Stortingsrepresentanter velges gjennom frie og hemmelige valg , på hver enkelt folkerepresentant i stortinget .

Innbyggerne skal styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer på kommune og fylkesnivå. 
Kommuner og fylker styrer seg selv av innbyggerne med Norges Grunnlov som felles fundament . 
Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå , fastsettes ved lov.
Stortingets folkevalgte representanter utfører sine daglige plikter på vegne av innbyggernes flertallsvilje og Norges Grunnlov sin tekst , prinsipper og "ånd" 
Norge har ingen rådgivende folkeavstemninger , kun juridisk bindende .

DETTE ER EKTE FOLKESTYRE /DIREKTE DEMOKRATI . 

Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) skal kreve innføring av ekte Folkestyre med velgerinitiativ og juridisk bindende folkeavstemninger med Norges Grunnlov som vårt felles fundament .