Emmanuel Macron vil at Europa skal ta imot 150-200millioner migranter innen år 2050.

18.11.2018

I den siste tiden har vi i Norge fått høre at FN ønsker at Europa skal ta imot ca. 255 millioner mennesker fra Afrika , og at dette er målet med den nye immigrasjonsavtalen flere Europeiske land har forpliktet seg til sammen med FN.
Vi har også hørt at den politisk korrekte pressen her i landet hevder at dette ikke stemmer og at tallet og ideen om at FN ønsker at Europa skal ta imot flere hundre migranter er en løgn .
Vel , ifølge Frankrikes President Emmanuel Macron , er dette hverken en løgn eller en overdrivelse . Den Franske presidenten har selv gått ut og sagt at han regner med at Europa må ta imot 150-200 millioner Afrikanere i løpet av de 30 neste årene .
Norges Fremtid parti (NFp) mener at den siste immigrasjonsavtalen FN har fått på plass , er en av de største truslene mot Europa's og Norge's eksistens som frie samfunn . 
Viss denne immigrasjonen skulle finne sted , vil hverken vår kultur , historie , eller vestlige demokratiske verdier overleve .
Foruten Norges Fremtid parti (NFp) , er det ingen andre norske politiske partier som har tatt tak i denne viktige politiske saken , som potensielt kan utslette Europa slik vi kjenner det i dag.
Selv talspersoner for FrP har forsvart FN's immigrasjonsavtale , samtidig som partiet forteller norske velgere at de er imot masseimmigrasjon.
Nå ber vi i Norges Fremtid parti (NFp) det norske folk om hjelp til å redde Norge gjennom å vise sin støtte til vårt parti , slik at vi kan bli ett politisk alternativ som kan stoppe denne galskapen som de etablerte norske partier har satt igang for å ødelegge Norge og Europa.