Den politiske overklasse .

27.09.2018

De årene jeg har studert norsk politikk har medført en del innsyn i hva som foregår på den politiske arena . Og nå må borgerne våkne -spesielt de som har latt seg manipulere av de mest aktive , politiske folkeforførere - og blitt forført inn i galskapen .
Dagens stortingsrepresentanter utgjør en sosial og politisk overklasse. Politikk er for mange eneste karrierestige og levebrød. 
Resultatet kan man se : Det nærmest vrimler av veltalende , politiske spradebasser og basserinner . De utgjør formynderstaten - sammen med byrokratene .
Spørsmålet er : Hva har potensielle velgere tenkt å gjøre med det ?

Politikere har forskjellig farge , men de aller fleste tener de samme herrer .
De lærer fort hvem det lønner seg å holde seg inne med , og ikke . Og det er ikke folket , velgerne , jeg tenker på da . 
Vi i Grunnlovens Folkestyre (Norges Fremtid) føler ansvar for å opplyse folket om hvordan det representative Demokratiet virker og hvilken politikere som ikke lenger vil høre på velgerenes bekymringer .