Mine tanker om et fritt Norge

17.06.2018

Jeg har vært politisk interessert så lenge jeg kan huske , og jeg har gjort min samfunnsplikt , og gått til  stemmeurnene ved hvert valg , siden jeg var 18 år og myndig .
Jeg stemte alltid på det partiet jeg var mest enig i , og blitt like skuffet hver gang "mitt" parti ikke holdt til forventningene . Det ble mange valgløfter som kun viste seg å være "valgflesk" for å lokke meg til å stemme akkurat på det partiet .  
Jeg følte mange ganger på den følelsen av å bli sviktet . 
Jeg er født inn i en etnisk norsk familie , som måtte slite for å få endene til å møtes , og at det ikke alltid var like enkelt . Min far var fisker og gårdbruker med et gårdsbruk som min mor hadde ansvaret for , mens min far var på sjøen . Vi barna måtte hjelpe til på gården fra vi var store nok til å klare oppgavene vi ble satt til , og vi måtte rett ut i arbeid etter videregående skole . Vi måtte klare oss selv økonomisk . 
Ja , jeg kommer fra "grasrota " og er ikke født med en "sølvskje i munnen" slik de som sitter på Stortinget og i Regjering er. 
Det er lett for de som har mye, å glemme at det ikke er så enkelt for mannen og kvinnen i gata å skulle klare å livnære seg selv og familien med en lønn som ikke står i forhold til høy skatt og alle avgiftene som blir pålagt, og blir høyere og høyere for hvert år . 
Jeg følte at jeg ikke kunne sitte passiv å se på dette , og gikk mange runder med meg selv , før Norges Fremtid parti ble et faktum .
Jeg ønsker å gjøre noe for det norske folk , mine barn og barnebarn . Jeg ønsker et fritt og selvstendig Norge for mine etterkommere . Jeg ønsker av hele mitt hjerte at vi skal få et folkestyre , slik at det er det norske folk som skal bestemme hvordan Norge skal være . Og jeg har en urokkelig tro på at vi skal klare det , vi - det norske folk , vi skal stå sammen , for vi er sterke nok til å få det til .

Med vennlig hilsen Anne Karin .

 Hvis vi elsker barna våre - bør vi ikke da overlate dem et fritt og selvstendig Norge , der folket har full råderett over eget land , grenser , kultur og naturresurser ? 

Norge skal ut av EØS og Schengen .
Norge skal ikke styres av EU .
Norge trenger et politisk systemskifte 
- fra Partistyre til Direktedemokrati .

I Sveits fikk de sitt folkestyre i 1848 og systemet er en suksess , med lave renter og skatter.
Flere land i Europa og mange stater i USA , arbeider nå for å innføre folkestyre etter mønster fra Sveits.
Når systemet er oppe og fungerer i Norge skal "Norges Fremtid Parti" oppløses og vi sitter da igjen med et demokratisk styresett , der folket stemmer inn kompetente folk og udugelige ut.
Ved innføring av Direkte Folkestyre blir de politiske partiene og politikerne fratatt sin bestemmelserett og politiske makt , og gå over til å bli foreninger eller interesseorganisasjoner .
- dette vil også da bli gjeldende for "Grunnlovens Folkestyre" (Norges Fremtid)

Med vennlig hilsen Anne Karin .