Den Norske Grunnlov

29.07.2018

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge .


§1 . Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og uavhendelig rike.
§2 . Verdigrunnlaget skal være de kristne og humanistiske verdier , som 
        trygger demokrati , rettsvesen og menneskerettigheter .
Regjeringsformen er avgrenset og arvelig monarkisk .

På stortinget sitter det 169 stortingsrepresentanter .
Europaforbundet er det største politiske partiet på stortinget , omtrent 140 av representantene , og det eneste partiet som ikke noensinne har vært på "valg" . Det er bare 11 ( et ca. tall ) representanter som ikke er med i Europabevegelsen , som kun har en formålsparagraf , og den strider MOT Grunnloven : Fullt medlemskap i EU . 
Flertallet av Stortingspolitikerne representerer altså IKKE  sitt parti eller velgerne . Men byrokratene i EU .
Medlemskap i Europaforbundet er forpliktende .

Alle nordiske politikere som har vært Bilder-bergere - " en Bilderberger er en person som har deltatt på minst ett av de topptunge og topphemmelige maktmøtene Bilderberg " , har stått frem som sterke EU - tilhengere , helt uavhengig av deres egen folkeopunion . 
Dette gjelder også Norske Bilderberg- politikere , som Gro Harlem Brundtland , Siv Jensen og Erna Solberg .
Dette er politikere som er lønnet av folket , men som likevel er folkets fiender .