NRK-lisensen skal fjernes .

18.11.2018

Siv Jensen (FrP) har i mange år lovet å fjerne NRK-lisensen.
Nå skriver hun i en e-post til NRK:" FrP har i alle år kjempet for å fjerne NRK-lisensen . Nå slipper folk å se denne regningen igjen ". 

Dette er det ikke mye sant i, nå skal du og jeg betale NRK-lisensen over skatteseddelen og ikke som en egen lisens . Fra 1-1-2020 skal den hete NRK-skatt.

Med den nye finansieringsmodellen skal den nye NRK-skatten bli maksimalt på 1700kr ( pr. person ). Skatten skal beregnes ut fra personinntekt , og skal betales av alle over 17 år, med skattbar inntekt. 
Dette betyr at vi vil få en skatteskjerpelse som vil se slik ut:

Inntekt mellom 150 000kr - 200 000kr vil den bli på 800kr (pr. person)pr.år.
Inntekt mellom 200 000kr - 250 000kr vil den bli på 1400kr (pr. person)pr.år.
Inntekt mellom 250 000kr - 350 000kr vil den bli på 1600kr (pr. person)pr.år.
Inntekt over 350 000kr vil den bli på 1700kr (pr.person)pr.år.

Det vil si at en husstand med to personer som har en årsinntekt på fra 350 000kr hver,
nå vil måtte betale 3400kr i NRK-skatt.pr.år.

Gjennomsnittelig alderspensjon var i 2018 omtrent 237 000kr , ifølge SSB.
Dermed vil et pensjonert ektepar ende opp med å betale 2800kr i NRK-skatt.pr.år.

Et studentkollektiv på fem studenter , uten TV , og som derfor ikke har betalt lisens tidligere , men som tjener innenfor inntektsgrensen til å få lån fra lånekassen for utdanning - 182 575kr i 2019, må betale 4000kr i NRK-skatt.pr.år.
Den ordinære NRK-lisensen er på ca 3000kr. pr.år.

Dette kan vi ikke godta .

Nå må alle betale NRK-skatt , om man har TV eller ikke .

Dette er ikke holdbart . NRK-lisensen ble lovet fjernet , ikke legges inn som en egen skatt på skatteseddelen vår.
Vi har nok skatter og avgifter , vi har ikke behov for flere .
Grunnlovens FolkeStyre (Norges Fremtid) mener at NRK-lisensen , nå NRK-skatt , skal fjernes i sin helhet. Dette betyr at vi må ta et oppgjør ved kommende politiske valg , slik at vi får en regjering som tjener det norske folk og ikke en regjering som jobber MOT den norske befolkningen, slik vi har i dag og har hatt i mange år.