Bli medlem nå !

Alle medlemmer er høyt verdsatt.

Som medlem er du med å bestemme i partiet.

 Fyll ut skjemaet under , med navn , adresse , fødselsdato, e-post og fylke . Trykk på send og den kommer direkte inn til oss.

K

Kontonummer: 3991 06 15347 

  Vipps 556366

Sparebank 1

Årskontigent voksen: 

300 NOK

Årskontigent honnør:

150 NOK

Årskontigent ungdom (16-25 år)

150 NOK

Velkommen til 
Norges Fremtid parti.