Bli medlem nå !

Bli medlem nå !

Alle medlemmer er høyt verdsatt.

Som medlem er du med på å bestemme vår politikk. Sammen er vi sterke . 

Hvordan bli medlem.


Send : Navn ,
             Adresse ,
             Fødselsnummer , 
             Telefonnr.
             Fylke ,
             E-post .

Til    reddnorge2021@gmail.com        

Bankkonto :
3991.06.15347 
medlemskonto.

         

Vipps oss på: 55 63 66 
Norges Fremtid.


Navn på bank

Sparebank 1

300 kr.

Årskontigent voksen.

150 kr.

Årskontigent Honnør.

150 kr.

Årskontigent ung.     
16 - 25 år.

VELKOMMEN 

        TIL

NORGES 
        FREMTID

For å bli medlem kan du også bruke dette skjemaet . Skriv : Navn , adresse, fødselsdato , fylke , telefonnr. og e-post  og trykk send . Da kommer det direkte  til oss .