Bli medlem nå !

Bli medlem nå !

Alle medlemmer er høyt verdsatt.

Som medlem er du med på å bestemme vår politikk. Sammen er vi sterke . 

Hvordan bli medlem .

Send : Navn ,
             Adresse ,
             Fødselsnummer , 
             Telefonnr.
             Fylke ,
             E-post .

Til    reddnorge2021@gmail.com        eller 

        medlem@norskevikinger.com 


Bankkonto

3991.06.15347  gavekonto . 

0540.07.61045  medlemskonto .
 

Navn på bank

Sparebank 1

300 NOK

Årskontigent  voksen.


200 NOK

Årskontigent ungdom 16-25 år

VELKOMMEN 

        TIL

NORGES 
        FREMTID

For å bli medlem kan du også bruke dette skjemaet . Skriv : Navn , adresse, fødselsdato , fylke , telefonnr. og e-post  og trykk send . Da kommer det direkte  til oss .