Norges grunnlov .


Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge .


§1 . Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og 
       uavhendelig rike.

       Regjeringsformen er avgrenset og arvelig monarkisk .

§2 . Verdigrunnlaget skal være de kristne og humanistiske 
        verdier, som trygger demokrati , rettsvesen og 
        menneskerettigheter . 
       Våre fokusområder

Salg av Norge .

TTIP og TISA er organisasjoner norske myndigheter forhandler med . 
Dette uten å informere det norske folk om konsekvensene .
Norge selges til utenlandske selskaper , bit for bit.
Dette vil vi ha slutt på.


Innvandring .

Masseinnvandringen må stanses .
Vi må sørge for en bærekraftig fremtid for våre barn , barnebarn og eldre.
Vi må hjelpe oss selv, før vi kan hjelpe resten av verden.
Islamiseringen av Norge må stanses.


Våre hjertesaker.

Ekte demokrati.

Vi vil arbeide for Direktedemokrati , etter mønster fra Sveits .

Stortinget slik det er i dag vil da bli borte.

Alle fylker vil da få sin representant i Stortingssalen. 

Alle viktige avgjørelser blir da lagt ut på folkeavstemning.

Politi.

Trygghet og beredskap .
Trygghet for deg og dine.

Vi vil styrke Forsvaret , Politi og Tolletat.


Helse. 

Alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende medisinsk behandling , uten hensyn til pris . 

Tennene er en del av kroppen .
All tannbehandling skal inn under Helfo.

All kostnad etter at toppbeløpet er nådd, skal dekkes av det offentlige .

Bistand .

Vi vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.
Norge gav 34,1 milliarder kr i offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .


Islam.

Vi vil forby Islam's Sharia Ideologi og stenge moskeer.
Vi vil forby heldekkende plagg i det offentlige rom.

Hvorfor velge oss ?

Norges Fremtid er et parti som ligger til høyre  i norsk politikk .

Vi er et parti for det norske folk og setter norske verdier fremfor alt annet .

Alt for Norge .

.

Våre hjertesaker .

 

Det har i de siste to årene kommet lovnader fra Regjeringen om å fjerne NRK-lisensen . Nå har regjeringen , i stedet for å fjerne den , lagt den inn på skatteseddelen vår . Nå skal denne avgiften betales med en skatte-skjerpelse.
Med den nye finansieringsmodellen , vil det bli en dyrere lisens for de fleste . Denne...

Norges Fremtid sier nei til bompengeringer rundt de større byene i Norge . Dette er en unødvendig utgift som ikke burde tillegges trafikantene i tillegg til veiavgiften som vi er pålagt å betale .
Alle kjøretøy i Norge er pålagt en veiavgift . Denne avgiften er øremerket veiprosjekter som veibygging og vedlikehold .
Hvorfor skal vi da...

ALDERSPENSJON.
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden.
Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt .
Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt , og...

Gjennom EØS - avtalen og Schengen - samarbeidet , har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk , lover og regler som kommer fra Brussel , innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er lang . Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 , og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg . ...

Norge gav 34,1 milliarder kr. til offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .
Vi i Norges Fremtid vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.HVA NÅ?

Støtt saken vår

 

Norges Fremtid parti  (NFP)                                            I  styret :
org nr. 921 312 024                                                 Leder : Anne Karin B Rønnestad

Nedre Røyra 1 6065 Bølandet                        1   Nestleder : Anne Kari B Solstad                          90843073                                                    2   Nestleder : Petter Sundby                    
Tlf :  98101707                                                         Leder Norges Fremtid ungdom :   
                                                                                  Rolf Herikstad 
                                                                                 Varamedlem : Marit R. Armijo     
                                                                                 IKT- ansvarlig : Even L Borgund

 Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/groups/547621435575030/?multi_permalinks=1106656643004837&notif_id=1582589477009432&notif_t=feedback_reaction_generic