Norges grunnlov .


Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge .


§1 . Kongeriket Norge er et fritt , selvstendig , udelelig og 
       uavhendelig rike.

       Regjeringsformen er avgrenset og arvelig monarkisk .

§2 . Verdigrunnlaget skal være de kristne og humanistiske 
        verdier, som trygger demokrati , rettsvesen og 
        menneskerettigheter . 
       Våre fokusområder

Salg av Norge .

TTIP og TISA er organisasjoner norske myndigheter forhandler med . 
Dette uten å informere det norske folk om konsekvensene .
Norge selges til utenlandske selskaper , bit for bit.
Dette vil vi ha slutt på.


Innvandring .

Masseinnvandringen må stanses .
Vi må sørge for en bærekraftig fremtid for våre barn , barnebarn og eldre.
Vi må hjelpe oss selv, før vi kan hjelpe resten av verden.
Islamiseringen av Norge må stanses.


Våre hjertesaker.

Ekte demokrati.

Vi vil arbeide for Direktedemokrati , etter mønster fra Sveits .

Stortinget slik det er i dag vil da bli borte.

Alle fylker vil da få sin representant i Stortingssalen. 

Alle viktige avgjørelser blir da lagt ut på folkeavstemning.

Politi.

Trygghet og beredskap .
Trygghet for deg og dine.

Vi vil styrke Forsvaret , Politi og Tolletat.


Helse. 

Alle innbyggere i riket skal ha rett til livsforlengende medisinsk behandling , uten hensyn til pris . 

Tennene er en del av kroppen .
All tannbehandling skal inn under Helfo.

All kostnad etter at toppbeløpet er nådd, skal dekkes av det offentlige .

Bistand .

Vi vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.
Norge gav 34,1 milliarder kr i offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .


Islam.

Vi vil forby Islam's Sharia Ideologi og stenge moskeer.
Vi vil forby heldekkende plagg i det offentlige rom.

Hvorfor velge oss ?

Norges Fremtid er et parti som ligger til høyre  i norsk politikk .

Vi er et parti for det norske folk og setter norske verdier fremfor alt annet .

Alt for Norge .

.

Våre hjertesaker .

 

Norges Fremtid sier nei til bompengeringer rundt de større byene i Norge . Dette er en unødvendig utgift som ikke burde tillegges trafikantene i tillegg til veiavgiften som vi er pålagt å betale .
Alle kjøretøy i Norge er pålagt en veiavgift . Denne avgiften er øremerket veiprosjekter som veibygging og vedlikehold .
Hvorfor skal vi da...

ALDERSPENSJON.
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden.
Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle og en tilleggspensjon som tjenes opp ved arbeidsinntekt .
Ny alderspensjon består av to deler - en grunnsikring i form av en garantipensjon som er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt , og...

Gjennom EØS - avtalen og Schengen - samarbeidet , har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk , lover og regler som kommer fra Brussel , innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er lang . Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 , og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg . ...

Norge gav 34,1 milliarder kr. til offisiell bistand i 2017.
Syria var største mottakerland .
Vi i Norges Fremtid vil ha vesentlig kutt i bistand til utlandet.

EKTE DEMOKRATI

11.04.2018

Et ekte demokrati : Der folket besitter den absolutte høyeste makt , det er kun mulig i et Direktedemokrati .
Representativ demokrati , eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger , der velgerne skal ha siste ord.
Direkte demokrati er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.
Ordet demokrati betyr...HVA NÅ?

Støtt saken vår

 

Norges Fremtid parti  (NFP)                                                                     I Styret 
org nr. 920235468                                                Leder : Anne Karin B Rønnestad

Nedre Røyra 1 6065 Bølandet                           Nestleder : Anne Kari B Solstad                                                                                                        Styremedlem : Elisabeth Flakstad                  
                                                                                 Leder : Norges Fremtid Ungdom 
                                                                                  Rolf Herikstad 
                                                                                 Varamedlem : Marit R. Armijo     

  1. Følg oss på Facebook .   https://www.facebook.com/groups/547621435575030/